Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané (Jan Amos Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.)

Konstantin Filozof - svatý Cyril

Michael - svatý Metoděj

Svatopluk I. Veliký, král Moravanů a Slovanů

Jan Adam Prusinovský z Víckova

baron JUDr. Alois Pražák, svobodný pán

Josef Schreier