Lid bez znalosti své historie, původu a kultury je jako strom bez kořenů (Marcus Garvey, jamajský novinář a podnikatel 19. a 20. stol.)

Film Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů

Moravská mše vánoční

Botostroj