Tradiční kultura je strukturálním základem společnosti. Od nejútlejšího mládí až po smrt provází její členy ve formě rituálů a rozličných kulturních statků. Je základem pro budování kulturní identity a sebevědomí jednotlivce i regionů v dnešním pestrém světě. (Jiří Plocek, moravský biochemik, hudebník, producent, vydavatel, publicista a rozhlasový redaktor, 20. a 21. stol.)

Film Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů

Moravská mše vánoční

Botostroj

Z Rukopisu královédvorského