Malé národy žijí a udržují se kulturou, ta je základem jejich identity. Kultura je dnes o to důležitější, že žijeme ve spojené Evropě, v jejímž rámci se musíme snažit udržet si vlastní identitu a svébytnost a zároveň se otevřít. Jen to dává Evropě smysl. (Alena Wagnerová, moravská spisovatelka, překladatelka a vydavatelka 20. a 21. stol.)

Akce Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Stálá expozice: Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě - Uherské Hradiště, Velehradská třída 537 (resp. Svatojiřské nábřeží), každou středu 10:30 - 13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (603 487 403).

Akce Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Stálá expozice: Úterý až neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, Uherské Hradiště, Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí 21 - Uherské Hradiště - město královské. Výstava dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. Vstup zdarma.

Čtvrtek 1. prosince 2022 v 18:00, Uherské Hradiště, Galerie Slováckého muzea (stará zbrojnice), Otakarova 103 - Komentovaná prohlídka k 60. výročí Galerie Slováckého muzea. Zbrojnice, lazaret, sklady, poštovní úřad, sirotčinec, byty – výčet několika funkcí, které plnila 299 let stará barokní budova. Svému původnímu účelu – vojenské zbrojnici – přestala sloužit už na počátku 80. let 18. století. Ve druhé polovině 20. století se budova dostala do majetku Slováckého muzea, které zde vybudovalo novou galerii. Ta byla pro veřejnost otevřena 21. října 1962 třemi výstavami. K této příležitosti je připravena na 1. prosince v 18 hodin bezplatná komentovaná prohlídka galerie, která přiblíží zásadní momenty této významné stavby a posléze pokladnice výtvarného umění. Provází historička umění PhDr. Milada Frolcová. Vstup volný.

Akce Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

Sobota 26. listopadu 2022 ve 14:00, Uherské Hradiště, Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21 - komentovaná prohlídka. Vstup zdarma.

Akce Event centra ve Starém Městě

Čtvrtek 1. prosince 2022 v 17:00, Staré Město, polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha, náměstí Velké Moravy - Staroměstští legionáři - přednáška o čs. legiích. Vstup zdarma.

Do pátku 9. prosince 2022, Staré Město, polyfunkční sál pod kostelem Sv. Ducha, náměstí Velké Moravy - výstava Staroměstští legionáři.

Neděle 11. prosince 2022 od 9:00 do 15:00, Staré Město, náměstí Velké Moravy - Staroměstský Vánoční jarmark. Od 11:00 do 12:30 - vánoční program na pódiu - folklorní soubory, dětské soubory, cimbálové muziky, pěvecké soubory. Od 12:30 do 15:00 country kapela. Od 10:00 do 15:00 polyfunkční sál Kostela sv. Ducha - Zimní radovánky - zábavné aktivity. Od 12:30 do 13:30 jezuitský sklep - Pohádka pro děti Štědrý večer - loutkové divadlo.

Akce Archeologické základny v Mikulčicích - Trapíkově

Neděle 4. prosince 2022 od 15:00, Mikulčice - Trapíkov, archeologická základna - Hudební archeologie XXXIV: Stavitelé chrámů. Program Hudební archeologie 34 spojí adventní koncert s archeologickou prezentací věnovanou mikulčické kostelní archeologii, jejím novým objevům, ale i výhledům do budoucna. Program bude v obecné rovině zasvěcen nadčasovým tvůrčím dílům raného středověku, ale i současnosti. Program:

15:00 - Nové objevy mikulčické kostelní archeologie. Kouzlo a dobrodružství interdisciplinárního zkoumání velkomoravské architektury a význam genia loci při zrodu architektonických objektů.

16:00 - Koncert vokálního souboru OctOpus Vocalis. Koledy z různých koutů světa, včetně českých. Vstupné dobrovolné.

Akce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Sobota 3. prosince 2022 od 10:00 do 16:00, hrad Malenovice - Mikulášský a vánoční jarmark. Tradiční akce v předhradí i v prostorách hradu s vánoční atmosférou a prodejem malých i velkých dárků pro velké i malé. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Do neděle 12. února 2023 od 10:00 do 18:00 denně kromě pondělí, Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy, 14. budova Baťova institutu 14/15, Vavrečkova 7040 - Výstava k 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně. Kurátorka: Yvona Činčová. Výstava je věnována 700. výročí první písemné zmínky o Zlíně, kdy v roce 1322 královna vdova Eliška Rejčka zakoupila Zlín od Fricka z Egerberka. Výstava připomíná klíčové momenty historie města a život Zlíňanů v době od 14. do 20. století.

Akce zámku Holešov

Do neděle 27. listopadu 2022 v sobotu a neděli od 9:00 do 16:00, Holešov, zámek, nám. F. X. Richtra 190 - výstava Českých korunovačních klenotů a také původního žezla a jablka Karla IV. (vstupné základní - 140,- Kč, rodinné 2+3 420,- Kč, senioři a studenti VŠ 90,- Kč, studenti ZŠ a SŠ 70,- Kč, děti MŚ a ZTP 30,- Kč, do 3 let zdarma, fotopoplatek 20,- Kč) a výstava hejtmanského meče Jana z Rottalu (Vstupné základní 60,- Kč, snížené,- 40,- Kč, rodinné 150,- Kč, školy 30,- Kč). Vstupné na obě výstavy základní 150,- Kč, snížené (senior, student VŠ) 100,- Kč, rodinné (2+3) 450,- Kč, žáci a studenti ZŠ a SŠ 70,- Kč, děti MŠ, ZTP a ZTP/P 30,- Kč, fotopoplatek 20,- Kč.

Akce Spolku přátel hradu Lukova v Lukově

Sobota 26. listopadu 2022 od 10:00 do 15:00, hrad Lukov - hradní jarmark a vepřové hody. Výstava andělů a andělíčků v západním paláci. Akce se uskuteční v případě sjízdnosti přístupové cesty bez sněhové pokrývky.

Akce hradu Brumova

Sobota 24. prosince 2022 od 11:00 do 15:00, hrad Brumov - Štědrý den na hradě Brumově. Koledy, svařák, punč, dětský zimní čaj. Od 13:00 do 14:00 zahraje dechová hudba Brumovjanka. Vstup volný.

Akce Muzea luhačovického Zálesí v Luhačovicích

Do neděle 8. října 2023 mimo pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, Luhačovce, Muzeum luhačovického Zálesí, Masarykova 950 - výstava Dušan Samo Jurkovič známý a neznámý.

Akce města Valašských Klobouk

Od pátku 2. prosince 2022 do soboty 3. prosince 2022, Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí - Valašský mikulášský jarmek.

Akce Muzea Komenského v Přerově

Do konce listopadu 2022 je otevírací doba pouze v sobotu a v neděli od 9:00 do 16:00, Týn nad Bečvou, hrad Helfštýn - ve čtvrtek a pátek 17. a 18. listopadu 2022 mimořádně otevře pro návštěvníky v rámci Mezinárodního dne studentstva. V sobotu 7. ledna 2023 v rámci tradičního Výstupu na Helfštýn je výjimčně otevřen hrad Helfštýn od 8:00 doé 15:00. Jednotné vstupné 20,- Kč.

Akce obce Liptálu

Sobota 3. prosince 2022, Liptál - Mikulášská jízda.

Akce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Od úterý 29. listopadu 2022 od 16:00 od do středy 30. listopadu 2022 do 19:30, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko - Vánoční dílny pro veřejnost.

Sobota 3. prosince 2022 v 7:00, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko - Rorátní mše svatá v kostele sv. Anny.

Neděle 4. prosince 2022 od 17:00 do 19:00, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko - Večer při svíčkách. Slavnostní předvánoční koncert. Vystoupí hudební skupiny, jejichž tvorba je inspirována hudbou lidovou.

Pondělí 5. prosince 2022 od 14:00 do 18:00, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědina - Mikulášský podvečer. Procházka areálem s mikulášskou nadílkou. Oživené expozice s předvánoční atmosférou, zpěvem koled a vůní mikulášského pečiva, perníčků a čaje z devatera kvítí. Volný vstup pro děti do 15 let.

Akce Sdružení pro rozvoj Soláně

Od soboty 26. listopadu 2022 do úterý 31. ledna 2023 - pátek od 9:00 do 16:00, sobota - neděle od 9:00 do 17:00, Soláň, infocentrum Zvonice Soláň - výstava Antonie Dostálkové Vánoce v barvách modrotisku.

Akce Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech

Sobota 26. listopadu 2022 od 10:00 do 16:00, Hanácke skanzen Kameníčkův grunt - Hanácké Vánoce. Pravá vánoční atmosféra hanáckého gruntu z přelomu 19. a 20. století; pečení vánočního cukroví, hanácké zvyky a tradice, vánoční jarmark.

Akce hradu Sovince

Od pondělí 26. prosince 2022 do pátku 30. prosince 2022, hrad Sovinec - Vánoce na Sovinci. Netradiční prohlídky hradu s vůní svařeného vína a kávy. Během prohlídek se návštěvníci dozvědí mnohé zajímavosti z historie hradu, o vánočních, silvestrovských a novoročních zvycích.

Akce zámku Plumlov

Od středy 7. prosince 2022 do pátku 9. prosince 2022 v 8:15 a 10:15, dále podle domluvy, Plumlov, zámek - Vánoce na zámku pro děti. Prohlídka vánočně vyzdobeného zámku s povídáním o tradičních zvycích a tradicích, divadelně ztvárněné příběhy a koledy. Cena programu 90,- Kč. Nutná rezervace.Galerie tradic