Malé národy žijí a udržují se kulturou, ta je základem jejich identity. Kultura je dnes o to důležitější, že žijeme ve spojené Evropě, v jejímž rámci se musíme snažit udržet si vlastní identitu a svébytnost a zároveň se otevřít. Jen to dává Evropě smysl (Alena Wagnerová, moravská spisovatelka, překladatelka a vydavatelka 20. a 21. stol.)

Akce Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Stálá expozice: Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě - Uherské Hradiště, Velehradská třída 537 (resp. Svatojiřské nábřeží), každou středu 10.30 - 13.00 h. nebo po telefonické domluvě (603 487 403).

Akce Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

V roce 2020 každou poslední sobotu v měsíci od 27. června vždy od 14:00 hodin bude v Galerii Joži Uprky na Masarykově náměstí č. 21 v Uherském Hradišti probíhat zdarma komentovaná prohlídka. V případě většího počtu zájemců (skupinová návštěva nad 10 osob) doporučujeme předem kontaktovat recepci Galerie Joži Uprky, tel. 572 501 053, e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz.

Akce Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Do soboty 31. prosince 2020, úterý až neděle 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, Uherské Hradiště, Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí 21 - stálá expozice Uherské Hradiště - město královské. Výstava dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. Vstup zdarma.

Čtvrtek 17. září 2020 - neděle 10. ledna 2021 - Staré Město, Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885 - panelová výstava z cyklu „Velká Morava a Čechy“. Výstava přiblíží významná centra raně středověkých Čech vážící se k době spolupráce Čech s Moravou (kníže Bořivoj I) a přímé Svatoplukovy vlády v Čechách (889/90–894). Archeologie zachycuje na pohřebištích v těchto centrech šperky stylově rozvíjející moravské předlohy. Představíme např. Levý Hradec, na němž v 80. letech 9. století nechal kníže Bořivoj postavit první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu. V 10. století fungoval spolu s hradištěm Klecany, patrně Pravým Hradcem na pravém břehu Vltavy. Jiným starobylým hradištěm je Stará Kouřim – jedno z největších českých hradišť s úzkými vazbami na prostředí Velké Moravy. Prostor je věnován také bohatému knížecímu hrobu pod mohylou v severočeských Želénkách. Zlaté gombíky, které zde pohřbenou ženu zdobily, mají obdoby v nálezech z velkomoravských Mikulčic. Mohlo se jednat o šperk, který jako součást výbavy přivezla do Čech „moravská nevěsta“, uvádí autorka výstavy PhDr. Naďa Profantová, CSc. z Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vstupné dle platného ceníku.

Do neděle 16. srpna 2020, Staré Město - Památník Velké Moravy, Jezuitská ulice č. 1885 - Výstava k 10. výročí rekonstrukce Památníku Velké Moravy. Výstava uspořádaná u příležitosti 10. výročí rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě představuje formou panelů, ale i fyzicky vystavených artefaktů top 10 nejzajímavějších archeologických lokalit, které se podařilo pracovníkům Slováckého muzea objevit v poslední dekádě. Vystaveny jsou vůbec poprvé unikátní soubory, jako například bohatý velmožský hrob z Uherského Brodu datovaný do starší doby římské či vzácný depot ženského šperku z Bánova, který byl uložen do země ve starší době železné.

Akce Archeoskanzenu Modrá

Pátek 7. srpna 2020, Modrá, Archeoskanzen - Folk-folklorní večer.

Sobota 8. srpna 2020 - neděle 9. srpna 2020, Modrá, Archeoskanzen - Veligrad - historický festival.

Sobota 29. srpna 2020, Modrá, Archeoskanzen - Den medu a medoviny.

Akce Spolku přátel hradu Lukova

Sobota 19. září 2020, Lukov, hrad - Den hradu

Akce Skanzenu Strážnice

Sobota 3. října 2020, Strážnice, skanzen - Napoleon ve Strážnici. Setkání armád tří císařů ve strážnickém skanzenu. Ukázky drezury koní, jezdecký výcik, cvičení vojsk a ukázky bitev.

Akce Muzea Komenského v Přerově

Sobora 19. září 2020 10:00 - neděle 20. září 2020 18:00, hrad Helfštýn - Festival vojenské historie - 11. ročník největšího šermířského setkání na Moravě. Přepestrá přehlídka skupin historického šermu z různých období válečných dějin. Ukázka živé historie, divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná atmosféra hradu proměněného ve vojenský tábor. Pořádá skupina historického šermu Adorea.

Akce archeologické výzkumné základny v Mikulčicích-Trapíkově

Pátek 12. června 2020 17:30 - 22:00, Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov a Slovanské hradiště Mikulčice-Valy - Hudební archeologie - Noc kostelů. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Hudební lahůdky, z. s. společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně pořádají v rámci Noci kostelů další komponovaný večer propojující umění a vědu. Akce se bude konat vzhledem k letošním limitujícím epidemiologickým opatřením převážně v exteriérech slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické základny na Trapíkově. Akci neformálně zahájí bubenický workshop. Další částí programu bude koncert středověké hudby v podání souboru Bakchus. Následně proběhne pouť po mikulčických kostelích za doprovodu zpívaných chorálů. Poté se účastníci Noci kostelů vydají pěšky za svitu loučí na archeologickou základnu na Trapíkově, kde se celý program uzavře hudebním nokturnem a společenským setkáním.

Vystoupí: Vladimír Třebický – bubenický workshop, Bakchus – soubor středověké hudby, OctOpus Vocalis – vokální ansámbl, Tourdion – soubor renesanční hudby, Le Nuove Musiche – soubor barokní hudby.

Akce Archeoparku Pavlov

Sobota 17. října 2020 - Muzejní noc v Archeoparku Pavlov.

Akce Valašského sboru portášského, Rusavského desátnictva a spolku Kulturák v Bystřici pod Hostýnem

Neděle 31. května 2020 14:00 - 18:00, Bystřice pod Hostýnem a sv. Hostýn - Shromáždění a výšlap na Hostýn za doprovodu Horňácké muziky Petra Mičky a s průvodcovským slovem Ladislava Čumby u příležitosti odkazu obroditele, kněze, překladatele, sběratele a ikony moravské lidové písně Františka Sušila. Sraz výletníků u úmrtního domku Františka Sušila, Sušilova 25, Bystřice pod Hostýnem v 14:00 h. Zahájení výstupu na Hostýn v 14:30 h, občerstvení, hudba, osvětová přednáška Ladislava Ćumby od 16:00 do 17:00 h.

Slavnosti vina 2017

Slavnosti vína v Uherském Hradišti (září 2017)