Malé národy žijí a udržují se kulturou, ta je základem jejich identity. Kultura je dnes o to důležitější, že žijeme ve spojené Evropě, v jejímž rámci se musíme snažit udržet si vlastní identitu a svébytnost a zároveň se otevřít. Jen to dává Evropě smysl. (Alena Wagnerová, moravská spisovatelka, překladatelka a vydavatelka 20. a 21. stol.)

Akce Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Stálá expozice: Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě - Uherské Hradiště, Velehradská třída 537 (resp. Svatojiřské nábřeží), každou středu 10:30 - 13:00 hod. nebo po telefonické domluvě (603 487 403).

Akce Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

V roce 2020 každou poslední sobotu v měsíci vždy od 14:00 hodin bude v Galerii Joži Uprky na Masarykově náměstí č. 21 v Uherském Hradišti probíhat zdarma komentovaná prohlídka. V případě většího počtu zájemců (skupinová návštěva nad 10 osob) doporučujeme předem kontaktovat recepci Galerie Joži Uprky, tel. 572 501 053, e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz.

Akce Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Do soboty 31. prosince 2020, úterý až neděle 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, Uherské Hradiště, Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí 21 - stálá expozice Uherské Hradiště - město královské. Výstava dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. Vstup zdarma.

Do neděle 10. ledna 2021 - Staré Město, Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885 - panelová výstava z cyklu „Velká Morava a Čechy“. Výstava přiblíží významná centra raně středověkých Čech vážící se k době spolupráce Čech s Moravou (kníže Bořivoj I) a přímé Svatoplukovy vlády v Čechách (889/90–894). Archeologie zachycuje na pohřebištích v těchto centrech šperky stylově rozvíjející moravské předlohy. Představíme např. Levý Hradec, na němž v 80. letech 9. století nechal kníže Bořivoj postavit první křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klimentu. V 10. století fungoval spolu s hradištěm Klecany, patrně Pravým Hradcem na pravém břehu Vltavy. Jiným starobylým hradištěm je Stará Kouřim – jedno z největších českých hradišť s úzkými vazbami na prostředí Velké Moravy. Prostor je věnován také bohatému knížecímu hrobu pod mohylou v severočeských Želénkách. Zlaté gombíky, které zde pohřbenou ženu zdobily, mají obdoby v nálezech z velkomoravských Mikulčic. Mohlo se jednat o šperk, který jako součást výbavy přivezla do Čech „moravská nevěsta“, uvádí autorka výstavy PhDr. Naďa Profantová, CSc. z Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vstupné dle platného ceníku.

Čtvrtek 19. listopadu 2020 v 17:00, Staré Město, Památník Velké Moravy, Jezuitská 1885 - přednáška k výročí úmrtí J. A. Komenského. Vstupné dle platného ceníku - Dospělí: 60 Kč, Děti 6–15 let, studenti, důchodci: 40 Kč.

Akce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Do neděle 10. ledna 2021, Zlín, Muzeum jihvýchodní Moravy, Baťův institut 14-15, 14. budova Baťova areálu, 1. podlaží - Výstava Příběh železa. Kurátorky výstavy, archeoložka Jana Langová a geoložka Andrea Dovicová představují řadu zajímavostí a detailů.

Do neděle 13. června 2021 od 10:00 do 18:00 mimo pondělí, Zlín, Muzeum jihvýchodní Moravy, Baťův institut 14-15, 14. budova Baťova areálu, 1. podlaží - výstava POSLOVÉ Z VESMÍRU - meteority a tektity. Muzeum vystavuje poklady, které byly dosud ukryté v depozitářích – například unikátní řezy meteoritu z Canyon Diablo v Arizoně jsou vystaveny snad vůbec poprvé! Připomenut je jedinečný příběh sazovického meteoritu z roku 1934, jenž zde je také k vidění. Prostor dostaly i tektity, další poslové z vesmíru, přírodní skla vzniklá v důsledku dopadu mimozemských těles na Zemi. Na návštěvníky čekají různotvary tektitů ze všech koutů světa, a především pak vltavíny, „zelená sklíčka“ z jižních Čech. Vltavíny ze soukromých sbírek ohromují svou velikostí, tvarem i barvou. Nejen pozornost dam poutají vltavíny povýšené šperkařským zpracováním na umění. Vystaveny jsou umělecké kamenořezby, tzv. glyptiky Evy Víškové i originální ukázky šperků firmy Granát, družstva umělecké výroby z Turnova. S pomocí interaktivních prvků ve výstavě si návštěvník může nasimululovat dopad meteoritu nebo ochutnat napětí při hledání jihočeských vltavínů. Odborné informace jsou doplněny poutavými příběhy přímo z terénních výprav za vltavíny. Výstavu doprovodí komentované prohlídky, jarní série přednášek i doprovodné programy.

Akce Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech

Sobota 28. listopadu 2020 od 10:00 do 16:00, Příkazy, Kameníčkův grunt - Hanácké vánoce. Velcí i malí návštěvníci Hanáckého skanzenu se mohou zúčastnit speciálního programu a nasát pravou vánoční atmosféru dobového hanáckého statku. Děti i dospělí se nejen dozvědí o slavení Vánoc našich předků v 19. století na Hané, ale také sami si budou moci vyzkoušet některé známé i méně známé adventní a vánoční zvyky a obyčeje. Součástí bohatého programu bude vánoční jarmark, pečení vánočního cukroví i vystoupení hanáckého dětského folklorního souboru Pantla Náklo!

Akce Sdružení pro rozvoj Soláně

Do neděle 22. listopadu 2020 do 17:00, Soláň, informační centrum Zvonice - Výstava vsetínského malíře Ivana Jandory.

Akce Muzea Kroměřížska v Kroměříži

Pátek 6. listopadu 2020 od 15:00 do 22:00, Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38 - Muzejní noc. V 17:00 hodin komentovaná prohlídka k expozici Kroměříž v soukolí dějin 1848–1948. V 19:00 hodin vystoupení pěveckého sboru Moravští madrigalisté. Ve 20:00 hodin komentovaná prohlídka v Památníku Maxe Švabinského - Možná přijde i Max. Ve 21:00 hodin zamykání muzea s Maxem Švabinským. Vstup volný.


 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat