Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu ..., nýbrž ... tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím (Jan Amos Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.)Moravská orlice

Orcae Ita

Šermíři

Archeoskanzen Modrá

Moravia Magna

Znojemská rotunda

Hrad Lukov

Hrad Brumov

Hrad Buchlov

hrad Nový Cimburk

Hrad Helfštýn

hrad Starý Jičín

Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Památník Velké Moravy Staré Město

Galerie Joži Uprky

Sdružení přátel sv. Klimenta

Slovanské hradiště Mikulčice

Archeologický ústav Mikulčice

Výzkumná základna Mikulčice

Břeclav – Pohansko

Hradiště sv. Hyppolita Znojmo

Lipta Liptál

Historická společnost Starý Velehrad

Event centrum Staré Město

Skanzen Rochus

Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín

Muzeum luhačovického Zálesí Luhačovice

Muzeum Kroměřížska

Muzeum Bojkovska

Památník Jana Amose Komenského Komňa

Skanzen Strážnice

Jihomoravské muzeum Znojmo

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

tvrz Kurovice

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Matice radhošťská

Valašský sbor portášský

Sdružení pro rozvoj Soláně

Cyril a Metoděj - po stopách strhujícího příběhu

Cyrilometodějská stezka

Poutní místo Velehrad

Svatý Hostýn

Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech

Archeologie Mušov

Archeopark Pavlov

Janův hrad Vizovice

Květná zahrada Kroměříž

Zámek Plumlov

Hrad Sovinec

Spolek přátel hradu Sovince

Archeologické léto 2022

Archeologické léto 2022 - rozvrh a rezervace