Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu ..., nýbrž ... tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem nejpřednějším činím (Jan Amos Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.)Moravská orlice

Orcae Ita

Šermíři

Archeoskanzen Modrá

Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti

Památník Velké Moravy Staré Město

Galerie Joži Uprky

Muzeum Jana Amose Komenského Uherský Brod

Sdružení přátel sv. Klimenta

Slovanské hradiště Mikulčice

Archeologický ústav Mikulčice

Výzkumná základna Mikulčice

Břeclav – Pohansko

Hradiště sv. Hyppolita Znojmo

Masarykovo muzeum Hodonín

Historická společnost Starý Velehrad

PaedDr. Jiří Jilík

Event centrum Staré Město

Skanzen Rochus

Archeologie Mušov

Mušov - Brána do Římské říše

Archeopark Pavlov

Středisko pro paleolit a paleoantropologii Dolní Věstonice

Moravia Magna

Znojemská rotunda

Hrad Lukov

Hrad Brumov

Hrad Buchlov

Hrad Nový Cimburk

Hrad Helfštýn

Hrad Starý Jičín

Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín

Muzeum luhačovického Zálesí Luhačovice

Muzeum Kroměřížska

Vlastivědné muzeum Kyjov

Muzeum Bojkovska

Památník Jana Amose Komenského Komňa

Skanzen Strážnice

Jihomoravské muzeum Znojmo

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Tvrz Kurovice

Lipta Liptál

Městské muzeum Valašské Klobouky

Muzeum regionu Valašsko

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Matice radhošťská

Valašský sbor portášský

Sdružení pro rozvoj Soláně

Cyril a Metoděj - po stopách strhujícího příběhu

Cyrilometodějská stezka

Poutní místo Velehrad

Svatý Hostýn

Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech

Janův hrad Vizovice

Květná zahrada Kroměříž

Zámek Plumlov

Hrad Sovinec

Spolek přátel hradu Sovince

Hradisko Valy Bojná